Vereniging voor iedere Linux- en open source-liefhebber

Spelregels


Alles heeft consequenties.

Dat geldt ook voor hulp, hoe goedbedoeld ook.

Vandaar dat er enkele spelregels zijn.


Insteek


Het zijn vrijwilligers van BuurtLinux die mensen helpen bij vragen over het gebruik van Linux.

Er zullen altijd vragen zijn die niet beantwoord kunnen worden of dat een professionele bedrijf ingezet zou moeten worden.


Taken en verantwoordelijkheden


Het is de bedoeling dat BuurtLinux thuisgebruikers op vrijwillige basis helpt.

Bij de start van het vrijwilligerswerk spreek je samen af, wat je wel en niet gaat doen.

Indien een BuurtLinux vrijwilliger onkosten moet maken (denk aan reiskosten) is het verstandig om vooraf met de hulpvragende af te spreken in hoeverre de hulpvragende deze vergoedt.


Reglementen BuurtLinux


 1. BuurtLinux is een initiatief dat gefaciliteerd wordt door de NLLGG.
 2. Het doel van BuurtLinux is het in contact brengen van iemand met een hulpvraag over Linux op zijn of haar desktop (de hulpvrager) en een ervaren Linux-gebruiker bij hem of haar in de buurt (de hulpgever), zodat de laatste ter plekke de situatie kan analyseren en mogelijk een oplossing kan bieden.
 3. Elke hulpgever biedt zijn of haar diensten aan op basis van best effort.
  Hij of zij is niet verantwoordelijk voor schade of dataverlies die ontstaat bij acties die specifiek betrekking hebben op het oplossen van het probleem.
 4. De hulpvrager is verantwoordelijk voor een goede backup van de gegevens op zijn of haar desktop of laptop.
 5. BuurtLinux is niet commercieel.
  Een hulpgever mag geen vergoeding vragen voor zijn of haar werk, anders dan een vergoeding voor eventuele reiskosten.
  Daarentegen staat het de hulpvrager vrij zijn of haar dankbaarheid te tonen door middel van een vrijwillige donatie in de vorm van goederen of geld.
 6. BuurtLinux legt persoonsgegevens vast in een registratie van hulpgevers,
  beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn om in contact te treden met de hulpgever, te weten:
  • Naam
  • Woonplaats
  • Provincie
  • Email-adres
  • Telefoonnummer
 7. BuurtLinux gebruikt dezelfde gegevens van de hulpvragers om de hulpgevers in staat te stellen met hen contact op te nemen, maar legt deze gegevens niet vast in een registratie.
 8. BuurtLinux verstrekt geen gegevens van hulpgevers of hulpvragers beschikbaar aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van diegene die het betreft.
 9. BuurtLinux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misdragingen, overtredingen van de wet, of misdaden van hulpgevers.
  Er is geen sprake van een dienstverband, verbintenis of overeenkomst tussen BuurtLinux en de hulpgever.

 

De vereniging

NLLGG op social media

Je kan ons volgen (en aanspreken) op Twitter en via onze Facebook pagina.