Interessante petitie

Via de LinkedIn-groep van de NLLGG kwam het volgende interessante oproep voor het tekenen van een petitie binnen:

Het volgende wil ik jullie onder de aandacht brengen, zegt ’t voort!

Gun onze jeugd de vrijheid van keuze!

Een groeiend aantal leerlingen maakt naar volle tevredenheid gebruik van
vrije en open besturingssystemen op hun computers. Daarmee lopen ook
steeds meer scholieren op tegen de muren die worden opgeworpen door de
makers van gesloten ICT technologieën waarvan veel scholen afhankelijk
zijn.

Het kunnen maken van vrije keuzes is een groot goed, en we zouden dit
onze jeugd niet moeten onthouden. Daarom wordt het tijd de dominantie
van met name één bedrijf in het onderwijs te doorbreken zodat onze jeugd
ook met producten van concurrenten kan leren werken.

Door de onderstaande petitie te ondertekenen maakt u aan de politiek
duidelijk dat wij burgers een eerlijker speelveld willen zodat onze
scholieren niet veroordeeld wordt tot producten van één bedrijf, maar ze
in vrijheid kunnen kiezen. Waar monopolisten de dienst uitmaken moet de
overheid de vrijheid van zijn burgers te beschermen.

Teken de petitie en stuur hem door!